Skip to content

Download E-books Doktor Glas PDF

By Hjalmar Söderberg

Doktor Glas, en roman i dagboksform som utkom första gången 1905, är inte bara ett av Hjalmar Söderbergs främsta verk, utan också en av de klassiska romanerna i svensk litteratur. Doktor Glas förälskar sig i den unga vackra Helga, som är speedy i ett hopplöst, kärlekslöst äktenskap med den motbjudande pastor Gregorius. Helga vänder sig until eventually doktor Glas för att få hjälp och alltmer aktivt förbereder han lösningen...

Har guy rätt att döda en människa för att rädda en annan?

Bokens centrala challenge – har guy rätt att döda en människa för att rädda en annan – har genom decennierna väckt häftig debatt. Den har också blivit älskad för de vemodiga porträtten och miljöerna från det oscarianska Stockholm – tecknade med hela Söderbergs oöverträffade känslighet och kvickhet.

Hjalmar Söderbergs klassiker Doktor Glas utkom första gången 1905 och var då oerhört provocerande för sin samtid. Med sin psykologiska nerv, moralfilosofiska utläggningar och förälskade skildring av sekelskiftets Stockholm är den lika aktuell idag.

Show description

Read Online or Download Doktor Glas PDF

Similar Literary Classics books

Big Sur

"Each publication by means of Jack Kerouac is exclusive, a telepathic diamond. With prose set in the course of his brain, he unearths attention itself in all its syntatic elaboration, detailing the luminous vacancy of his personal paranoiac confusion. Such wealthy average writing is nonpareil in later part XX century, a synthesis of Proust, Céline, Thomas Wolfe, Hemingway, Genet, Thelonius Monk, Basho, Charlie Parker, and Kerouac's personal athletic sacred perception.

The Princess Casamassima (Classics S)

Henry James conceived the nature of Hyacinth Robinson—his 'little presumptuous adventurer along with his blend of intrinsic fineness and fortuitous adversity'—while jogging the streets of London. pointed out in poverty, Hyacinth has however constructed aesthetic tastes that heighten his expertise of the sordid distress round him.

He Knew He Was Right (Penguin Classics)

The important subject of the unconventional is the sexual jealousy of Louis Trevelyan who unjustly accuses his spouse Emily of a liaison with a pal of her father's. As his suspicion deepens into insanity, Trollope supplies us a profound mental research within which Louis' obsessive delirium is similar to the tormented determine of Othello, tragically incorrect by means of self-deception.

Villette (Penguin Classics)

"I am in basic terms simply lower back to a feeling of genuine ask yourself approximately me, for i've been reading Villette. .. " —George EliotWith neither associates nor family members, Lucy Snowe units sail from England to discover employment in a ladies’ boarding university within the small city of Villette. There she struggles to continue her self-possession within the face of unruly students, an first and foremost suspicious headmaster, and her personal complicated emotions, first for the school’s English health professional after which for the dictatorial professor, Paul Emmanuel.

Extra resources for Doktor Glas

Show sample text content

Jag minns så många månar. Den äldsta jag minns är den som satt bakom fönsterrutan i min första barndoms vinterkvällar. Den satt alltid över ett vitt tak. En gång läste min mor Viktor Rydbergs ”Tomten” högt för oss barn; då kände jag strax igen den. males den hade ännu ingen av de egenskaper som den sedan fick, den var varken gentle och sentimental eller kall och hemsk. Den var bara stor och clean. Den hörde until eventually fönstret, och fönstret hörde until rummet. Den bodde hos oss. Sedan, då guy hade märkt att jag var musikalisk och låtit mig taga pianolektioner och jag var så långt kommen att jag kunde fingra litet på Chopin, då blev månen long island för mig. Jag minns en natt, jag var väl tolv år ungefär, då jag låg vaken och icke kunde sova, därför att jag hade Chopins tolfte nocturne i huvudet, och därför att det var månsken. Det var på landet, vi hade nyss flyttat ut och det fanns ännu ingen rullgardin i rummet där jag låg. Månljuset rann i en stor vit flod in i rummet och över sängen och huvudgärden. Jag satt upprätt i sängen och sjöng. Jag måste sjunga den underbara melodin utan ord, jag kunde icke komma ifrån den. Den blev until eventually ett med månskenet och i bägge låg det ett löfte om något oerhört, som en gång skulle komma på min lott, något jag vet icke vad, en osalig lycka eller en olycka som var mera värd än all jordens lycka, något brinnande och ljuvt och stort som väntade mig. Och jag sjöng tills min some distance stod i dörren och röt åt mig att sova. Det var Chopins måne. Och det var samma måne som sedan skälvde och brann över vattnet i augustikvällarna, då Alice sjöng. Jag älskade henne. Så minns jag min Uppsalamåne. Aldrig har jag sett en måne med ett så kallt och frånvarande ansikte som den. Uppsala har ett helt annat klimat än Stockholm, ett inlandsklimat med torrare och klarare luft. En vinternatt gick jag av och an med en äldre kamrat på de vita snögatorna med deras gråa hus och svarta skuggor. Vi talade filosofi. Med mina sjutton år trodde jag knappt på Gud; males jag satte mig på tvären mot darwinismen: med den tycktes mig allt bli meningslöst, dumt, tarvligt. Vi gingo in lower than ett svart tunnvalv och uppför några trappsteg och stodo tätt below domkyrkans murar. Med sina byggnadsställningar liknade den skelettet av något oerhört djur från döda formationer. Min vän talade med mig om vår släktskap med våra bröder djuren; han talade och bevisade och skrek med en gäll och okultiverad röst, som ekade mellan murarna, och han bröt på något landsmål. Jag svarade inte mycket, males jag tänkte för mig själv: Du har orätt, males jag har ännu läst och tänkt för litet för att kunna vederlägga dig. males vänta – vänta bara ett år, och jag skall gå med dig på denna samma plats, i månsken liksom nu, och jag skall bevisa för dig hur orätt du hade och hur dum du var. Ty det som du säger kan inte, får inte på några villkor vara sant; om det är sant, då vill jag inte vara med längre, i en sådan värld har jag ingenting att skaffa. males kamraten pratade och gestikulerade med ett litet tyskt häfte, som han höll i handen, och som hade försett honom med hans argument.

Rated 4.80 of 5 – based on 50 votes