Skip to content

Download E-books Türkiye Tarihi Cilt: 2 Osmanlı Devleti 1300-1600 PDF

By Sina Akşin

Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin'in 1980 yılında oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi five ciltten oluşmaktadır. Her ciltte, dönemin siyaset, iktisat, düşünce, mimarlık ve sanat tarihleri ayrı bölümlerde incelenmektedir. 1. Cilt Osmanlı Devleti öncesindeki Türkleri ele almaktadır. 2. Cilt Osmanlı Tarihini 1600 yılına değin gözden geçirmektedir. three. Cilt 1600-1908 yıllarını kapsıyor. four. Cilt 1908-1980 dönemini inceliyor. five. Cilt 1980-1995 dönemini, yani şimdiki Türkiye'yi ele alıyor.
Sina Akşin yazarlar kadrosunu oluşturmuş ve yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Siyaset Tarihi bölümlerinin yazarları Ümit Hassan, Metin Kunt, Sina Akşin, Mete Tunçay, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Bülent Tanör'dür. İktisat Tarihi bölümlerini Halil Berktay, Suraiya Faroqhi, Korkut Boratav, Zafer Toprak yazmışlardır. Düşünce Tarihi bölümleri Ümit Hassan, Hüseyin Yurdaydın, Sina Akşin, Selahattin Hilav, Murat Katoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Mimarlık ve Sanat tarihi bölümlerinin tek yazarı Ayla Ödekan'dır.
Sina Akşin Türkiye Tarihi'nin amacını şöyle açıklamaktadır: "... Türkiye'de okullarda ve üniversitelerde okutulan tarih genellikle yüzeysel bir tarihtir. Okullarda öğrenciler için tarih en çekilmez, ezbere dayalı, anlamsız ders durumundadır. Üniversite tarih bölümlerinin puanları, yani tarihçiliğe rağbet, çok düşüktür. Tarih, birçoklarımızın gözünde gerçeğin araştırılacağı, heyecan verici bir bilim dalı değil, kabul edilmiş belirli ideolojik ya da siyasal tutumları destekleyecek kanıtların derleneceği bir alandan ibarettir. İşte biz, bu kitabın, ülkemiz tarihçiliğini hal-i pur melalinden kurtarmaya belki mütevazi bir katkısı olur diye düşündük."
Elinizdeki bu cilt, 1300-1600 dönemi Osmanlı Tarihi'nin ilk üç yüzyılı için vazgeçilmez bir kaynak niteliğindedir.

Show description

Read Online or Download Türkiye Tarihi Cilt: 2 Osmanlı Devleti 1300-1600 PDF

Best History books

Like Dreamers: The Story of the Israeli Paratroopers Who Reunited Jerusalem and Divided a Nation

In Like Dreamers, acclaimed journalist Yossi Klein Halevi interweaves the tales of a gaggle of 1967 paratroopers who reunited Jerusalem, tracing the heritage of Israel and the divergent ideologies shaping it from the Six-Day warfare to the current. Following the lives of 7 younger individuals from the fifty fifth Paratroopers Reserve Brigade, the unit answerable for restoring Jewish sovereignty to Jerusalem, Halevi unearths how this band of brothers performed pivotal roles in shaping Israel’s future lengthy after their old victory.

Down the Great Unknown: John Wesley Powell's 1869 Journey of Discovery and Tragedy Through the Grand Canyon

0n may perhaps 24, 1869, a one-armed Civil warfare veteran named John Wesley Powell and a ragtag band of 9 mountain males launched into the final nice quest within the American West. nobody had ever explored the fabled Grand Canyon; to adventurers of that period it was once a sector virtually as mysterious as Atlantis -- and as perilous.

Such Good Girls: The Journey of the Holocaust's Hidden Child Survivors

The tale of the new release of hidden baby survivors advised during the precise reports of 3 Jewish girls—from Poland, Holland, and France—who transcended their aggravating childhoods to guide outstanding lives in the United States. just one in ten Jewish young ones in Europe survived the Holocaust, many in hiding.

Spain's Road to Empire: The Making of a World Power, 1492-1763

How did a barren, thinly populated kingdom, slightly remoted from the remainder of Europe develop into the world's first superpower? Henry Kamen's great new booklet takes complete good thing about its nice subject to recreate the mind-blowing global of militant Castile from the autumn of Moorish Granada and Columbus' first voyage to the imperial cave in over 3 centuries later.

Extra info for Türkiye Tarihi Cilt: 2 Osmanlı Devleti 1300-1600

Show sample text content

Rated 4.82 of 5 – based on 46 votes